Zarządzanie gospodarką elektroenergetyczną w obiekcie klienta wraz z comiesięczną analizą zużycia energii elektrycznej i wskazanie koniecznych działań optymalizujących wykorzystanie energii, np. poprzez optymalizację kosztów usług dystrybucyjnych w tym:

  • analizę charakteru poboru energii elektrycznej
    i rozliczeń za usługi dystrybucyjne,
  • dobór najkorzystniejszej taryfy dystrybucji energii elektrycznej,
  • weryfikacja przekroczeń mocy,
  • dobór optymalnego poziomu mocy umownej.

Doradztwo energetyczne w zakresie optymalizacji
kosztów zużycia energii elektrycznej

w gospodarstwach rolnych oraz w ogrodnictwie
- w szczególności dotyczy to obiektów szklarniowych, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną

jest często bardzo wysokie. W takim przypadku właściwy dobór wszystkich parametrów dotyczących energii jest GWARANCJĄ OSZCZĘDNOŚCI portfela Klienta.

Budowa własnego domu

a oszczędzanie na starcie

Obiekty sakralne

Budujesz Swój własny dom?

Warto już na etapie planowania przeprowadzki optymalnie i we właściwy sposób dobrać taryfę energii elektrycznej celem wygenerowania pokaźnych oszczędności w Twoim budżecie domowym. Nasi klienci mogą się pochwalić oszczędnościami rzędu 40% w skali roku

- po wdrożeniu naszych rekomendacji zmian.

Dedykowana indywidualnie optymalizacja kosztów energii elektrycznej obiektów sakralnych

- z uwzględnieniem charakteru zabytkowego obiektu.

Oferta połączona ze smart meteringiem

punktów poboru energii elektrycznej (PPEE).

Możliwość przeprowadzenie za Klienta wskazanych zmian parametrów zużycia energii - po podpisaniu stosownego pełnomocnictwa.

Smart Metering  GWARANCJĄ TWOICH OSZCZĘDNOŚCI

Szacowane oszczędności:

do 40% dla przemysłu i JST

Gwarancja oszczędności

potwierdzona w Umowie 
z Klientem

Dedykowany doradca energetyczny do Klienta

Dzięki nam Klient oszczędza czas i pieniądze

Doradztwo dla JST

Ogrodnictwo - szklarnie

Analizujemy zużycie energii elektrycznej naszych Klientów najnowocześniejszymi rozwiązaniami
z dziedziny Smart Meteringu - bezpośredni pomiar zużycia energii na urządzeniu pomiarowym
(na liczniku energii elektrycznej)

EnergiaCentrum

Obserwujemy Twoje zużycie prądu w trybie LIVE, dzięki czemu uzyskujemy szczegółowe informacje o Twoim profilu poboru energii w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub zdefiniowanym indywidualnie pod klienta.

 

Copyright © 2017 EnergiaCentrum  All Rights Reserved

Energia Centrum

ul. Ks. St. Piotrowskiego 4

62-800 Kalisz

NIP: 827-224-13-02

 

kontakt@EnergiaCentrum.pl

+48 530 035 747