Białe certyfikaty

Białe certyfikaty (potoczna nazwa) to świadectwa efektywności energetycznej, które są szansą na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy,
o ile spełnia warunki zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Zgodnie z obowiązującą ustawową definicją, świadectwo stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Oszczędność energii uzyskana w trakcie realizacji takiego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju musi być równa bądź większa niż 10 toe (gdzie: 1 toe = 1 tona oleju ekwiwalentnego) średnio w ciągu roku.

 

Białe certyfikaty są przede wszystkim formą dofinansowania możliwą do uzyskania w ramach realizacji określonych przedsięwzięć proefektywnościowych, które zostały wyszczególnione w Obwieszczeniu Ministra Energii

z dnia 23 listopada 2016 r.

 

15 listopada 2018

EnergiaCentrum

 

Copyright © 2017 EnergiaCentrum  All Rights Reserved

Energia Centrum

ul. Ks. St. Piotrowskiego 4

62-800 Kalisz

NIP: 827-224-13-02

 

kontakt@EnergiaCentrum.pl

+48 530 035 747