Pon. - Pt.,  8:00 - 16:00

ENERGIA CENTRUM

Centrum Zarządzania Energią dla JST

Pełen pakiet usług dla JST / Spółek Komunalnych

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc


Analiza kosztów energii

Kompleksowa analiza zużycia energii elektrycznej/gazu polegająca m.in. na:

- analizie profilu poboru energii i rozliczeń za usługi dystrybucyjne

- optymalnym doborze grup taryfowych

- weryfikacji przekroczeń mocy

- optymalnym doborze poziomu mocy umownej na obiekcie Klienta

Organizacja przetargów PZP

Dla zamawiających świadczymy usługę polegającą na kompleksowym przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z PZP)

Grupy zakupowe energii/gazu

Organizujemy i jednocześnie koordynujemy grupy zakupowe energii/gazu dla: gmin, miast, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych), a celem priorytetowym dla nas jest obniżenie kosztów zakupu energii przez Klienta

Dokumenty strategiczne dla JST

Opracowujemy m.in.:

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło (ZPZC)

- Gminny Program Niskoemisyjny (GPN)

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

- Program Ochrony Środowiska (POŚ)

- Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

Doradztwo OZE

Doradztwo oparte na latach praktyki i zdobytej wiedzy w zakresie racjonalizacji inwestycji w OZE

-  Na podstawie przeprowadzonych analiz określamy ekonomiczną zasadność inwestowania w poszczególne rozwiązania produktowe OZE

Obsługa procesu reklamacyjnego w rozliczeniach za energię elektryczną/gaz

Posiadając wieloletnie doświadczenie związane ze specyfiką działania rynku energii, zajmiemy się bieżącym monitorowaniem prawidłowości rozliczeń za energię elektryczną/gaz wraz z obsługą procesu reklamacyjnego

"Białe certyfikaty"

Bezzwrotne dofinansowanie na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (wymagany audyt efektywności energetycznej z przedłożeniem pozostałej dokumentacji wnioskowej do URE)

Ulga MOCOWA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rynku mocy ogłoszoną
w dniu 18.08.2021 r. w Dzienniku Ustaw (weszła w życie
1 września 2021 r.) wprowadzono możliwość ograniczenia wolumenu energii, od którego naliczana byłaby opłata mocowa

Kompensacja mocy biernej

Dzięki naszej analizie opłat ponoszonych przez klienta za ponad umowny pobór energii biernej dokonujemy wyliczenia prostego okresu zwrotu inwestycji (SPBT)


Usługa dedykowana

Usługa polegająca na indywidualnym rozpoznaniu problemu zgłaszanego przez Klienta (JST), a następnie przekazaniu możliwości jego rozwiązania po przeprowadzeniu wstępnej analizy


Przenieść swoją działalność na nowy poziom